INFO

Vô Diện

Độc thân không vui tính, tay trái gõ bàn phím, tay phải di chuột lia lịa.

Info

Thủ lĩnh thực sự không tạo ra những tín đồ,họ tạo ra nhiều thủ lĩnh hơn

Lên Trên! Xuống Dưới!