INFO

Vô Diện

Độc thân không vui tính, tay trái gõ bàn phím, tay phải di chuột lia lịa.

Info

Thủ lĩnh thực sự không tạo ra những tín đồ,họ tạo ra nhiều thủ lĩnh hơn

Thứ Sáu, ngày 18 tháng 4 năm 2014

Thứ Năm, ngày 17 tháng 4 năm 2014

Thứ Bảy, ngày 12 tháng 4 năm 2014

Thứ Sáu, ngày 11 tháng 4 năm 2014

Thứ Bảy, ngày 15 tháng 3 năm 2014

Lên Trên! Xuống Dưới!